Komplexní
zeměměřické
služby

Geodetické práce pro katastr nemovitostí

Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Geometrické plány • zaměření budovy ke kolaudaci • pro rozdělení pozemků • změnu hranic pozemku • vyznačení věcných břemen

Práce v inženýrské geodézii

Polohopisné a výškopisné zaměření lokality

Vyhotovení map velkých měřítek

Vytýčení - osazení budovy

Vytýčení inženýrských sítí

Zaměření skutečného provedení stavby

Geodetické práce pro katastr nemovitostí

Vytyčování vlastnických hranic pozemků v terénu (stavební, zemědělské i lesní pozemky – pro účely stavby oplocení, užívání, obdělávání nebo těžby)

Geometrické plány pro vyznačení budov a staveb do katastru nemovitostí (ke kolaudaci)

Geometrické plány pro rozdělení pozemků (koupě, darování části pozemku)

Geometrické plány pro změnu hranic pozemků (směna pozemků)

Geometrické plány pro vyznačení věcných břemen na části pozemku v katastru nemovitostí (např. právo chůze a jízdy po části cizího pozemku, vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek, …)

Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti (oprava chyby v katastru nemovitostí)

Geometrické plány pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice (v případě shody sousedních vlastníků na průběhu hranice)

Práce v inženýrské geodézii

Polohopisné a výškopisné zaměření lokality, mapové podklady pro projekční činnost

Vyhotovení tématických map velkých měřítek

Vytyčení (osazení) budovy v terénu před započetím stavby - (vyhotovení laviček)

Vytyčení inženýrských sítí v terénu (elektrické, vodovodní a plynové vedení a přípojky)

Zaměření skutečného provedení staveb budov a staveb inženýrských sítí (elektrické, vodovodní a plynové vedení a přípojky) a vyhotovení Geodetické dokumentace skutečného provedení stavby

Výsledky naší práce poskytujeme jak v tištěné barevné podobě tak i v digitální formě na CD nebo je zašleme emailem (ve formátu DGN-MicroStation, DXF, DWG-AutoCad, VYK-Kokeš, MISYS, GKR-Geus, PDF, JPEG, DOC, TXT, …). Geodetická dokumentace obsahuje grafickou část, technickou zprávu, seznam souřadnic a razítko a číslo ověření úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

Geodetické práce Ing.Michna a Ing.Palát

Pomocí moderního vybavení poskytujeme komplexní, kvalitní a rychlé služby v oblasti geodézie a katastru nemovitostí.

Naší hlavní pracovní náplní jsou geodetické práce pro katastr nemovitostí, práce v inženýrské geodezii.

Technické vybavení průběžně modernizujeme a rozšiřujeme, abychom mohli uspokojit všechny vaše požadavky v co nejkratší době, v nejvyšší kvalitě a za přijatelnou, předem dohodnutou cenu. Při zaměření většího rozsahu samozřejmě poskytujeme množstevní slevy.

Naše služby poskytujeme převážně ve Zlínském, Moravskoslezkém a Olomouckém kraji, v okresech Vsetín, Nový Jičín a Přerov a ve městech Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Nový Jičín, Kelč, Vsetín, Hranice, Zubří...

Objednávka geodetických prací

Vážený zákazníku, po vyplnění a odeslání objednávacího formuláře Vás budeme informovat o přijetí objednávky buď emailem nebo telefonicky. Dále Vám sdělíme cenu a termín zaměření a vyhotovení Vaší zakázky.

Pokud jsou Vám v terénu známy hraniční znaky, tzn. kameny, mezníky nebo trubky z předchozích měření nebo starší geometrické plány, budeme rádi, když nám toto před započetím měření sdělíte. Urychlíte tím vyhotovení Vaší zakázky.

 

 

 

Objednávkový formulář