Geodetické práce Ing.Michna a Ing.Palát - Valašské Meziříčí
Aktuality
21.03.2016 - Návod pro správu katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální vydal návod pro správu katastru nemovitostí, který rozvádí ustanovení obec ...
více
On-line objednávka
Pro objednání služeb prosím použijte on-line formulář

Objednávka geodetických prací

- - -Vážený zákazníku, po vyplnění a odeslání objednávacího formuláře Vás budeme informovat o přijetí objednávky buď emailem nebo telefonicky. Dále Vám sdělíme cenu a termín zaměření a vyhotovení Vaší zakázky.
Pokud jsou Vám v terénu známy hraniční znaky, tzn. kameny, mezníky nebo trubky z předchozích měření nebo starší geometrické plány, budeme rádi, když nám toto před započetím měření sdělíte. Urychlíte tím vyhotovení Vaší zakázky.

* Jméno, příjmení (Firma) :
* Adresa - Ulice :
* Město :
PSČ :
IČ :
DIČ :
Telefon :
* E-mail :

Objednávám následující práce

geometrický plán pro vyznačení budovy nebo změny vnějšího obvodu budovy v katastru :
geometrický plán pro rozdělení pozemku :
geometrický plán pro změnu hranice pozemku :
geometrický plán pro vyznačení věcného břemene :
vytyčení vlastnické hranice v terénu :
vytyčení (osazení) budovy v terénu před započetím stavby - (lavičky) :
vytyčení inženýrských sítí v terénu :
zaměření skutečného provedení stavby a inženýrských sítí :
jiné (upřesněte v poznámce) :
* Katastrální území :
* Číslo parcely :
Poznámka/specifikace :
* Ověřovací kód :
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit..

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři a to formou elektronické databáze ze strany společnosti Geodetické práce Ing. Michna a Ing. Palát s.r.o., IČO: 26869322, jakožto správce osobních údajů. Není-li to výslovně uvedeno, nasbírané osobní údaje nebudou předány dalším příjemcům ani správcům. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti Geodetické práce Ing. Michna a Ing. Palát s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.