Geodetické práce Ing.Michna a Ing.Palát - Valašské Meziříčí
Aktuality
21.03.2016 - Návod pro správu katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální vydal návod pro správu katastru nemovitostí, který rozvádí ustanovení obec ...
více
On-line objednávka
Pro objednání služeb prosím použijte on-line formulář

Aktuality

21.03.2016 - Návod pro správu katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální vydal návod pro správu katastru nemovitostí, který rozvádí ustanovení obecně závazných předpisů upravujících správu katastru nemovitostí. Tento návod je závazný jak pro pracovníky katastrálních úřadů, tak i pro geodety, kteří pracují v katastru nemovitostí a vyhotovují geometrické plány nebo vytyčují vlastnické hranice. Návod je účinný od 1.4.2016.

25.09.2015 - geodetické služby Vsetín

Naše firma GEODETICKÉ PRÁCE Ing.Michna a Ing.Palát s.r.o. zřídila pro zákazníky z okolí města Vsetín, kteří potřebují zaměřit novostavbu ke kolaudaci, vytyčit vlastnické hranice, vyhotovit geometrický plán, zaměřit polohopis a výškopis nebo jiné služby geodeta nové webové stránky: http://www.geodet-vsetin.cz. Tyto stránky slouží lepšímu vyhledávání naší firmy na internetu.


 

21.08.2015 - vytyčování hranic pozemků

Dne 10.září 2015 proběhne v Pardubicích odborný seminář na téma " Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele geometrických plánů ". Postup při vytyčování hranic pozemků bude prezentovat místopředseda ČÚZK Ing. Karel Štencl. Tento semínář je určen pro pracovníky všech firem, které provádějí geodetické práce se zaměřením na vytyčení vlastnické hranice a vyhotovují geometrický plán.

18.07.2015 - Valašskomeziříčský zpravodaj

Kontakty na naší firmu GEODETICKÉ PRÁCE Ing.Michna a Ing.Palát s.r.o. mohou všichni zájemci o vytyčení vlastnických hranic , zaměření budovy , vyznačení věcného břemene , atd. získat také ve Valašskomeziříčském zpravodaji, kde pravidelně inzerujeme již několik let. Pro zákazníky z okolí Valašského Meziříčí nabízíme služby geodeta také na  http://www.geodet-valasskemezirici.cz/.

03.07.2015 - Data z dějin zeměměřictví

Vzhledem k tomu, že kniha P.Hánka "Data z dějin zeměměřičství-25 tisíc let oboru" bude již brzy vyprodána, přistoupil vydavatel ke zveřejnění digitální verze knihy pro všechny, kterým tato podoba stačí. Digitální podoba výpravné knihy o 25tisícileté historii zeměměřictví a geodézie, která vyšla v papírové podobě již ve dvou vydáních (2000, 2012), je alternativou pro všechny zájemce, na které se již papírové knižní vydání nedostalo. Digitální podoba umožňuje také sdílené vlastnictví a skvělé plovoucí licence.