Geodetické práce Ing.Michna a Ing.Palát - Valašské Meziříčí
Aktuality
21.03.2016 - Návod pro správu katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální vydal návod pro správu katastru nemovitostí, který rozvádí ustanovení obec ...
více
On-line objednávka
Pro objednání služeb prosím použijte on-line formulář

Objednávka geodetických prací

- - -Vážený zákazníku, po vyplnění a odeslání objednávacího formuláře Vás budeme informovat o přijetí objednávky buď emailem nebo telefonicky. Dále Vám sdělíme cenu a termín zaměření a vyhotovení Vaší zakázky.
Pokud jsou Vám v terénu známy hraniční znaky, tzn. kameny, mezníky nebo trubky z předchozích měření nebo starší geometrické plány, budeme rádi, když nám toto před započetím měření sdělíte. Urychlíte tím vyhotovení Vaší zakázky.

* Jméno, příjmení (Firma) :
* Adresa - Ulice :
* Město :
PSČ :
IČ :
DIČ :
Telefon :
* E-mail :

Objednávám následující práce

geometrický plán pro vyznačení budovy nebo změny vnějšího obvodu budovy v katastru :
geometrický plán pro rozdělení pozemku :
geometrický plán pro změnu hranice pozemku :
geometrický plán pro vyznačení věcného břemene :
vytyčení vlastnické hranice v terénu :
vytyčení (osazení) budovy v terénu před započetím stavby - (lavičky) :
vytyčení inženýrských sítí v terénu :
zaměření skutečného provedení stavby a inženýrských sítí :
jiné (upřesněte v poznámce) :
* Katastrální území :
* Číslo parcely :
Poznámka/specifikace :
* Ověřovací kód :
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit..